Personalkooperativet Gullogården

Historik

Gullogården öppnade portarna den 24 oktober år 1993 då den första boende flyttade in. Visionen var att kunna göra ett bättre jobb genom att man skulle få bestämma innehållet och inriktningen lite mer. Ta större ansvar för arbetet och för hur de boende hade det.

På Gullogården skulle man trivas och känna trygghet. Man skulle bli behandlad med respekt och omtanke. Gemenskap skulle råda mellan boende, anhöriga, personal och även ortsborna. Alla skulle känna sig välkommen till oss. Vi skulle bevara det friska hos de boende så långt som möjligt. Samverka mellan generationer. Arbeta miljövänligt och med flexibla arbetsmetoder.

Nu har vi åtta stycken lägenheter för äldre och närmar oss 30-jubileum!

 

 

Organisation

Styrelsen är en ekonomisk förening som idag består av 5 personer med olika ansvarsfördelningar för verksamheten.

 

Majvor Hellström-Mases

Agneta Gruv-Lindquist

Tina Göstasson

Lena Halvarsson-Lawner

Evalena Hellström

Madeleine Persson

 

Hela styrelsen ansvarar för att verksamheten fungerar.

Att omvårdnaden blir utförd på bästa möjliga sätt där de boende står i centrum.

Att lagar följs (lagen om ekonomisk förening, bokföringslagen, MBL, arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen).

Att arbetsgivaransvaret efterföljs enligt KFO, skatter, pensioner, löner och försäkringar utbetalas.

Att anställningsavtal upprättas och att lagar, avtal och regler följs. 

Att personal finns vid sjukfrånvaro och semesterledighet.

Att rapporteringar utförs.

Mora kommun har dock det övergripande ansvaret för verksamheten och har därför rätt att utföra kontroller att vi följer de riktlinjer och direktiv som givits.