SENIORVAL.se
http://seniorval.se/aldreboende/mora/gullogarden-

 

SOCIALSTYRELSEN

http://www.socialstyrelsen.se/

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Mora

http://www.mora.se/Stod--omsorg/

 

VÅRDGUIDEN

http://www.1177.se/Dalarna

 

PATIENTNÄMNDEN

http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Patientinformation/Synpunkter-och-klagomal/Patientnamnden/

 

PALLIATIVREGISTRET

http://palliativ.se/

 

SENIOR ALERT - ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

http://plus.lj.se/senioralert

 

NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM - för anhöriga

http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/

 

ÖVRIGT:

http://www.alzheimerfonden.se/

http://www.demenscentrum.se/

http://www.aldrecentrum.se/