Det gemensamma allrummet där kvällsfika brukar intas.